لابراتوار دندان سازی ولیعصر

دارای مجوز رسمی ..... شماره تماس = 33675422 -021 ,, 475 1899 0912

آشنایی با اصطلاحات دندانپزشکی

انواع دندان

دندان شیری (Deciduous Tooth)

تعداد دندان های شیری ۲۰ عدد (۱۰ عدد در هر فک) می‌باشند که در نیمه هر فک دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک قرار گرفته است. تکامل دندان های شیری از دوره جنین و در آمدن آنها پس از تولد و از ۶ ماهگی شروع می‌شود و پس از مدتی ۳۲ دندان اصلی به مرور جایگزین دندان های شیری می‌شوند. از آنجا که دندان های شیری پایه و اساس دندان های اصلی و دائمی هستند، مراقبت از آنها و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ضروری می‌باشد.

       

دندان دائمی (Dermanent Tooth)

این دندان ها ۳۲ عدد (۱۶ عدد در هر فک) می‌باشند که در نیمه هر آرواره دو دندان پیشین، یک عدد دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک و سه دندان آسیای بزرگ قرار دارد. رویش دندان های دائمی از شش ماهگی شروع و آخرین دندان های آسیای بزرگ به نام دندان های عقل در سنین بیست سالگی در می‌آیند. توضیح اینکه دندان های آسیای بزرگ فاقد دندان های شیری هستند. ۳۲ دندان دائمی، به شرح ذیل تقسیم بندی و نامگذاری شده‌اند:

     

دندان های پیشین یا پیش یا قدامی و یا انتریور (Anterior Tooth)

به چهار دندان جلویی در فک بالا و پائین (جمعاً هشت دندان)، دندان های قدامی گفته می شود. دندان های قدامی بزرگ، تخت و دارای لبه تیز و باریک هستند که برای بریدن لقمه کاربرد دارند و تک ریشه ای هستند.

    

دندان های نیش (Canine Tooth)

در طرفین دندان های قدامی، دندان های نیش قرار دارند. شکل و ساختار آنها ضخیم و برجسته است که منتهی به یک سر تیز و برنده می‌شوند. این دندان ها برای بریدن قطعات گوشت بسیار مناسب هستند. 

    

دندان های خلفی (POSTERIOR TOOTH)

دندان های آسیای کوچک (Premolar Tooth)

کنار هر دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک (جمعاً هشت عدد) قرار دارند که فاصله بین دندان های نیش تا آسیای بزرگ را پر می‌کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه‌های آنها تیز و عاج دار می‌باشد. دندان های آسیای کوچک کنار نیش ها، دو ریشه‌ای و دندان های آسیای کوچک کنار آسیاهای بزرگ، تک ریشه‌ای هستند. در فک پائینی، تمامی دندان های آسیای کوچک، تک ریشه‌ای می‌باشند. 

   

دندان های آسیای بزرگ (Molar Tooth)

سه دندان آخر در طرفین فک های بالا و پائین، دندان های آسیای بزرگ هستند که شمار آنها جمعاً به دوازده عدد می‌رسد که به ترتیب آسیای اول، دوم، سوم نامیده می‌شوند. دندان های آسیای اول، دقیقاً کنار دومین دندان آسیای کوچک قرار داشته و به دندان های آسیای شش سالگی هم معروف می‌باشند.

      

دندان عقل (Wisdom Tooth)

دندان های آسیای بزرگ سوم که به دندان عقل نیز معروف می‌باشند، در انتهای فک ها واقع شده و معمولاً بین ۱۶ تا ۲۰ سالگی شروع به در آمدن می‌کنند. از آنجایی که دندان عقل، آخرین دندانی هست که در می‌آید، عمدتاً روی فک جای کافی برای رشد آنها باقی نمی‌ماند. اگر دندان ها بهم فشرده و فک کوچک باشد، ممکن است دندان های عقل زیر سایر دندان ها یا استخوان فک نهفته شوند. اگر تنها قسمتی از دندان عقل دربیاید ایجاد درد و ناراحتی خواهد کرد که در آن صورت باید با جراحی از دهان خارج شود.

       

    

اجزای دندان

مینای دندان (Enamel)

سخت ترین ماده موجود در بدن است که لایه شفاف سطح دندان را تشکیل می دهد. این بخش از دندان علاوه بر حفاظت از دندان در زیبایی دندان تاثیر عمده ای دارد. مینا با پوشاندن سطح تاج باعث محافظت از آن در برابر اعمال جویدن و وسایل ساینده می شود، سختی این ماده امکان محافظت نسبی مینا و دندان را از پوسیدگی فراهم می کند. با تخریب مینا توسط پوسیدگی یا شکستگی دندان امکان ساخت مجدد آن توسط بدن وجود ندارد.

    

عاج دندان (Dentin)

عاج یک ماده ی سخت زنده بوجود آمده از تعداد زیادی لول های کوچک (میکروتوبول) می باشد. قسمت عمده بافت دندان از عاج تشکیل شده است که در زیر لایه مینا قرار گرفته است. عاج بطور مداوم در طی عمر انسان تشکیل می شود. پوسیدگی (Dental Caries) اغلب به مینای دندان نفوذ می کند و سپس از عاج دندان سر بیرون می آورد. سختی عاج به اندازه سختی مینا نیست بنابراین سرعت پیشرفت پوسیدگی در آن سریع تر است. 

      

مغز دندان (Pulp)

بخش زنده داخلی دندان (پالپ) شامل اعصاب، خون و عروق لنفاوی و باقیمانده ی بافت هایی می باشد که در اصل دندان را شکل می دهند. عصب دندان به همراه رگ های خونی در بخش مرکزی دندان قرار گرفته اند. این توده در ریشه به صورت کانال و در تاج به صورت حفره وجود دارد. اعمال مربوط به تغذیه دندان، حس دندان و همچنین وظیفه ساخت عاج جدید به عهده این بخش از دندان است. با ملتهب شدن این بافت به دلیل ترشح سموم میکروبی حاصل از پوسیدگی یا جراحات، دندان درد در این بخش ایجاد می گردد. در صورتی که پیشرفت پوسیدگی زیاد شود و به این بخش برسد با وارد شدن میکروب ها به این بخش، امکان حرکت میکروب ها در چرخه خون و انتقال این میکروب ها به نواحی دیگر فراهم می گردد.

        

استخوان فک (Jawbone)

ریشه دندان را در بر گرفته و از ثبات دندان حمایت می کند. حجم استخوان موجود در اطراف ریشه باعث محکم شدن یا لقی دندان ها می شود.

    

لثه (Gum)

بافت نرم پوشاننده استخوان فک و اطراف دندان می باشد که در نواحی مختلف، جنس و کارایی متفاوتی دارد. شکل، قوام، رنگ و ضخامت آن در سلامت دندان تاثیر دارد.

      

پریو (Perio)

پریو: مخفف پریودنتال و پریودنتیکس می باشد و به بافت اطراف دندان گفته می شود.
* از پیشوند یونانی «پِری» به معنی "اطراف، پیرامون" گرفته شده است.

         

سینوس (Sinus)

کاربرد سینوس در دندانپزشکی دو معنی دارد. یکی حفره های پر شده از هوای درون جمجمه، یعنی سینوس فک فوقانی یا سینوس پیشانی، و دیگری؛ عفونتی که از طریق یک کانال یا شبکه از داخل دندان به بیرون به سمت استخوان تخلیه می شود و مانند یک جوش به نظر می آید. این عفونت ها می توانند داخل دهانی باشند و یا از طریق پوست به بیرون تخلیه شوند.

       

آپکس یا اپکس (Apex)
انتهای بخش مخروطی دندان را اپکس می نامند.

     

انسیزال (Incisal)
لبه تیز چهار دندان قدامی بالا و پائین را انسیزال می گویند.

         

اوربایت (Overbite)
به هم پوشانی عمودی دندان های پیش بالا و پایین در هنگام بسته بودن دو فک اوربایت گفته می شود. این فاصله در حالت طبیعی یک میلی متر است.

     

     

سطوح مختلف دندان

سطح مزیال (Mesial)

هر دندان در دهان، توسط سطوح جانبی خود، با دندان های دو طرفش در تماس است. سطح مزیال، سطح جانبی از دندان است که به سمت میدلاین نزدیک بوده و یا به عبارت دیگر به سمت جلو دهان قرار گرفته است.

    

سطح دیستال (Distal)

سطح دیستال، سطح جانبی از دندان است که از میدلاین دورتر بوده و به سمت عقب دهان می باشد.

    

سطح باکال (Buccal)

سطحی از دندان که به سمت خارج دهان و گونه می باشد. در واقع گونه ها بر روی سطح باکال دندان ها قرار گرفته اند. نام دیگر سطح باکال، سطح لبیال (Labial) است.

* از واژه سطح باکال، برای دندان های خلفی و از واژه سطح لبیال، برای دندان های قدامی استفاده می شود.

     

سطح لینگوال (Lingual)

سطح لینگوال، به سمت زبان و داخل دهان می باشد.

     

سطح اکلوزال (Occlusal)

سطح اکلوزال همان سطحی از دندان ها است که با آن غذا را می جویم. زمانی که دندان های فک بالا و پایین را روی هم می گذارید، در واقع سطح اکلوزال دندان های بالا و پایین برروی یکدیگر قرار می گیرند.

       

   

مشخصات ظاهری دندان

کاسپ ها (Cusps)

برآمدگی های مخروطی شکل موجود روی سطح اکلوزال دندان های خلفی را کاسپ می نامند.

     

ریج ها (Ridges)

نواحی کشیده، کم عرض و نسبتاً برجسته ای بر روی سطح اکلوزال هستند که دارای سه نوع متفاوت هستند:

الف: مارجینال ریج ها (MARGINAL RIDGES)

مارجینال ریج ها بلندترین نواحی سطح اکلوزال در ناحیه مرزی تماس دندان، با دندان مجاور هستند. هر دندان دارای دو مارجینال ریج است، یکی در سمت مزیال و دیگری در سمت دیستال.

ب: ابلیک ریج ها (OBLIQUE RIDGES)

ابلیک ریج ها را بر روی تمامی دندان های مولر (دندان های آسیای بزرگ - Molar) و همچنین بر روی برخی از دندان های پرمولر (آسیاهای کوچک - Premolar) دیده می شوند. این ریج ها تقریباً نسبت به شیار مرکزی دندان، زاویه ۴۵ درجه پیدا می کنند.

ج: ریج های ترانسورس (TRANSVERSE RIDGES)

ریج های ترانسورس را صرفاً بر روی پرمولرها می بینیم، این ریج ها کاملاً مقابل همدیگر قرار گرفته اند و نسبت به شیار مرکزی زوایه ۹۰ درجه دارند.

      

فوسا (Fossae)

گودی ها و یا فرورفتگی هایی بر روی سطح اکلوزال هستند که حدود این فوسا ها توسط اکلوزال تیبل (Occlusal Table) از یک سو و ریج های موجود روی سطح اکلوزال از سوی دیگر تعیین می گردد. در واقع فوساها، محل قرارگیری کاسپ های دندان های فک مقابل هستند.

* عمیق ترین نقطه فوسا را پیت (Pit) می گویند.

      

شیارهای جداکننده (Dissectional Grooves)

شیارهای اکلوزال را می توان، به صورت خطوط پر پیچ و خمی روی سطح اکلوزال مشاهده کرد که از نظر بصری سطح اکلوزال دندان را مرزبندی می کنند. تمامی شیارها، اکلوزال تیبل را قطع می کنند که این موضوع حد و مرز کاسپ ها را مشخص تر می کند.

الف: شیار مرکزی

شیار مرکزی، در تمامی دندان های خلفی دیده می شود. این شیار از سمت مزیال به سمت دیستال دندان، بر روی سطح اکلوزال کشیده شده است.

ب: شیارهای باکالی و لینگوالی

بر روی سطح اکلوزال بعضی از دندان ها، شیارهای باکالی یا لینگوالی دیده می شود؛ که از شیار مرکزی به سمت باکال یا لینگوال دندان کشیده شده اند. این شیارها در واقع بین کاسپ های سمت باکال و یا سمت لینگوال قرار می گیرند.

      

اکلوزال تیبل (Occlusal Table)

اکلوزال تیبل، همان حاشیه پیرامونی سطح اکلوزال دندان ها است. این حاشیه در جایی که محل به هم رسیدن سطح اکلوزال با سایر سطوح خارجی دندان (سطوح مزیال، دیستال، باکال و لینگوال) می باشد، به چشم می آید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

ظوابط تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی pdf

فایل PDF ظوابط تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی


دانلود مستقیم
عنوان: ظوابط تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی
حجم: 199 کیلوبایت
توضیحات: pdfتاسیس لابراتوار دندان سازی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

ظوابط تاسیس لابراتوار پروتز های دندانی

1- لابراتوار پروتزهای دندانی به محلی اطلاق می شودکه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخـت انواع پروتزهای دندانی متحرک و ثابت و اپلاینس ( دستگاه های کمکی دایر می گردد) . 

2- مجوز تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی برای متقاضیان فارغ التحصیل رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی صادر می گردد . 

تبصره 1 : برای متقاضیانی که دارای مدرک تکنسین تجربی لابراتوار دندانی قانون مصوب 1364 می باشند نیز درصورت تائید صلاحیت پروانه تأسیس صادر می گردد . 

تبصره 2 : برای فارغ التحصیل دیپلم پروتزهای دندانی هنرستان تربیت تکنسین پروتز دندانی دانشگاه شهید بهشتی نیز پروانه تأسیس صادر می گردد . 

تبصره 3 : به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربی دندان و کمک دندانپزشکان تجربی ) که متقاضی تأسیس لابراتوار باشند در صورت تائیدصلاحیت مشروط به تحویل پروانه های مذکور ‘ تعهد به عدم ارتباط با بیمار، پروانه تأسیس داده خواهد شد . 

تبصره 4 : برای کمک تکنسین های دندانسازی تجربی سال 54 که دارای پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشکـی باشد نیـز پروانـه تأسیس صادر می گردد . 3- برای هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط مجوز تأسیس یک لابراتوار صادر می گردد . شرح وظایف مؤسس لابراتوار 

1- حفظ رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی ، حرفه ای در محیط کار 

2- رعایت کامل اصول بهداشتی و کنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشک معالج 

3- ساخت انواع پروتزهای متحرک و ثابت و اپلاینس های دهان و فک و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده ) 

4- تأسیس و تدارک تجهیزات و لوازم مورد نیاز 

5- تأسیس کادر فنی واجدالشرایط در لابراتوار مطابق با شرایط شاغلان فنی 

6- رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات علمی و فنی دندان پزشک معالج 

7- اجرا و رعایت کلیه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

8- رعایت اصول ایمنی بهداشت محیط و حرفه در محل کار مانند استفاده از سمعک ‘ عینک محافظ و دستکش هنگام کار 

9- ثبت سوابق برای کلیه سفارشات دندان پزشکان و مراکز درمانی دندان پزشکی طرف قرارداد 

10- نظارت بر مراحل مختلف طراحی ، ساخت و حفظ اصول علمی و فنی 

11- نظارت کامل بر تهیه و مصرف مواد لابراتواری 

12- تطبیق وسیله ساخته شده با دستور کار ( دستورالعمل ) دندان پزشک معالج 

13- نظارت بر عملکرد کارکنان و آموزش حین خدمت آنها 

4- مجوز کار لابراتوار پروتزهای دندانی قابل واگذاری به غیر نمی باشد . 

5- هرگونه تغییر و انتقال محل لابراتوار باید پس از کسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد . تبصره : هرگونه تغییر در شاغلان فنی با توجه به رعایت فصل سوم آئین نامه می بایست 

بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود . 

6- در صورتی که مسئول لابراتـوار بـه دلایلی موجه قصد تعطیل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بایستی مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد . 

7- لابراتوار بـه هیچ وجه حق پذیرش مستقیم بیمار ( از قبیل پذیرش بیمار، معاینه ، امتحان پروتز ، تطبیق رنگ دندان ها قالب گیری و ... ) را ندارد . 

8- نصب پروانه تأسیس و کارت شاغلین فنی در محل لابراتوار الزامی است . 

9- لابراتوار پروتزهای دندانی باید فاقد هرگونه تجهیزات غیر ضروری مانند صندلی و یونیت دندانپزشکی باشند در غیر این صورت مشمول فصل چهارم آئین نامه تخلفات می گردند . 

10- لابراتوار پروتزهای دندانی می بایست تابلوی مربوطه را مطابق با شرایط که در ذیل اعلام می گردد نصب نمایند . 

- ابعاد تابلو 70 * 50 سانتی متر بدون تصویر باشد .

- عنوان تابلو می بایست مطابق با پروانه تأسیس باشد . 

11- تهیه برگ دستور کار لابراتوار 

12- تهیه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسیس به ابعاد 5/1*4 تبصره : استفاده از عناوین اضافی که در پروانه تأسیس ذکر نگردیده ممنوع می باشد . 13- لابراتوارپروتزهای دندانی ملزم به رعایت مشخصات فنی استانداردومطلوب ، تجهیزات وملزومات فنی لازم می باشند . 

1-13- لابراتوار از نور کافی برخوردار و از نظر بهداشتی مطلوب باشد . 

2-13- لابراتوار از تهویه کافی برخوردار باشد . 

3-13- کف و دیوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشد . 

4-13- قسمت های مختلف لابراتوار ( اتاق پروتز ثابت ، کرم کبالت ، گ‍چ ریزی و مفل گذاری و پرداخت و ... ) در صورت فعالیت می بایست به صورت مجزا در نظر گرفته شود . 

14- در صورتی کـه مسئول لابراتوار پروتز های دندانی از ضوابط و مقررات آئین نامه تخطی نماید به شرح ذیل اقدام خواهد شد . 

1-14- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط . 

2-14- اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی ذیربط 

3-14- لغو موقت پروانه کار و تعطیلی لابراتوار به مدت یک تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگی مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها 

4-14- لغو دائم پروانه کار و تعطیل دائمی لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئیس اداره امور پروانه ها 

15- با متخلفینی که در امور درمانی دندان پزشکی دخالت نماید براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی برخورد خواهد شد . 

16- اعتبار پروانه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی 2 سال بوده و تمدید آن منوط به شرکت در دوره بازآموزی اداره سلامت دهان و دندان می باشد . مراحل صدور مجوزهای قانونی 

الف ) مدارک مورد نیاز : 

1- ارائه درخواست کتبی امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت درمان و مدیریت درمان رسیده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد . 

تبصره : جهت متقاضیان شبکه های تحت پوشش دانشگاه ضروری است درخواست از طریق 

شبکه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد . 

2- تکمیل فرم های مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود ). 

3- ارائه یکی از مدارک زیر : 

- اصل گواهی نامه کاردانی پروتزهای دندانی ( گواهی پایان طرح یا عدم نیاز به همراه تائیدیه اداره کل ) 

- اصل مدرک کار دندان سازان ( کمک تکنسین تجربی دندانسازی سال 1354 ) 

- تکنسین تجربی لابراتوار سال 1364 

- دیپلم پروتز دندانی شهید بهشتی 1354 

- مجوز تبصره 5 

- بهدار تجربی دندان 

- کمک دندان پزشک تجربی 

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت 

5- 4 قطعه عکس 4 * 3 

6- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

7- گواهی عدم اعتیاد 

8- تصویر کامل صفحات شناسنامه 

9- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( برای فارغ التصیلان دانشگاهی) 

10- اصل و کپی و کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت 

11- اصل و کپی گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت مستخدمین دولت 

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملی 

توضیح : در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد وکارت بهداشتی مکاتبه از طریق دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک فوق توسط متقاضی انجام می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ گواهی ها به عهده متقاضی می باشد . ب ) پس از تکمیل مدارک پرونده جهت تائیدواخذ شماره ردیف اختصاصی به اداره سلامت دهان و دندان ارسال 

می گردد . 

ج ) پس از تائید مدارک ، کارشناسی از مکان لابراتوار و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه انجام می پذیرد . 

د ) در صورت تائید مکان و تجهیزات لابراتوار، مدارک مشروحه ذیل توسط متقاضی به واحد صدور پروانه ها ارائه 

می گردد . 

- سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر با ذکر پلاک ثبتی 

- فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبالغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد). 

ه ) صدور پروانه تأسیس لابراتوار پروتز دندان 

و ) تحویل پروانه صادر شده به متقاضی توضیح : پروانه تأسیس فقط به متقاضی تحویل داده می شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

مقررات دندانپزشکی فایل Pdf

قایل PDF مقررات دندانپزشکی


دانلود مستقیم
عنوان: مقررات دندانپزشکی
حجم: 210 کیلوبایت
توضیحات: مقررات دندان پزشکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

قوانین و آیین نامه های شاغلین حرفه دندانسازی


فایل PDF قوانین و آیین نامه های شاغلین حرفه دندانسازی


دانلود مستقیم


عنوان: قوانین و اصول حرفه دندان سازی
حجم: 285 کیلوبایت
توضیحات: قوانین و اصول حرفه دندان سازی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

عکس های دندانسازی۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

دندان پزشکی دیجیتال چیست

هدف این مقاله بازنگری دیدگاه دندانپزشکی دیجیتال، مزایا و محدودیت ها وبیان دیدگاه ها و ویژگیهای در این محدوده، بر پایه ی پژوهش می باشد.

چرخه عمر پذیرش تکنولوژی

Innovators-1 نوجویان، پرتکاپو به دنبال فن آوری جدید اغلب به خاطر علاقه محض به فناوری

Early adopters-2 پذیرندگان آغازین، نخستین کسانی هستند که فناوری را به خاطر مزایای خوبی که دارد می پذیرند Early

majority-3 اکثریت پیشگام، به مزایای فناوری نو اعتماد می کنند و یا منتظر می مانند تا دیگران مسائل را حل کنند Late

majority-4اکثریت پیرو، به خودی خود به فناوری اعتماد ندارندومنتظر می مانند تا رهبر تثبیت شده نمایان شود ، استاندارد های جا افتاده را می خرند

. Laggards-5دیر پذیران؛ هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشد را نمی خواهند، فناوری را زمانی به کار می برند که بدون آن نمی توان زیست و یک فناوری بایسته شد

. Chasm-6 شکاف، درز(رفتن به هر فاز توسط یک درز یا فاصله

بواسطه نیازمندیهای محصول و عادت خرید مشتری در فاز بعد جلوگیری می شود ولی Chasm یا فاصله بین پذیرندگان آغازین و اکثریت پیشگام دارای وسعت بیشتر و اهمیت زیادتری می باشد و مشتری سازی برای عبور از این شکاف متمرکز است.

آیا دندان پزشکی دیجیتال آینده دندان پزشکی خواهد بود؟

دندان پزشکی دیجیتال را می توان به عنوان هر تکنولوژی یا دستگاه که دارای کامپیوتر یا اجزاء کنترل دیجیتال باشد در مقابل وسایلی که تنها بصورت مکانیکی یا الکتریکی کار می کنند در نظر گرفت.

موارد زیر اکثر محدوده هایی که دندان پزشکی دیجیتال را شامل می شود ارائه می کند:

CAD/CAM -1 و تصویربرداری داخل دهانی در لابراواتور و یا کلینیک

2-تشخیص پوسیدگی ها

3-کاربرد کامپیوتر در ایمپلنت شامل طراحی و ساخت راهنمای جراحی

4-implant guide-رادیوگرافی دیجیتال داخل و خارج دهانی همچنین شامل

5- cone beam computed tomography هندپیس های الکتریکی و جراحی ایمپلنت

6-لیزر

7-آنالیز و تشخیص در TMJ و اکلوژن

8-عکاسی داخل و خارج دهانی

9-مدیریت ثبت سابقه کارهای بیمار و آموزش دیجیتال بیمار

10-تطبیق رنگ پروتزها

البته موارد زیاد دیگری در محدوده دندان پزشکی دیجیتال وجود دارد و بسیاری دیگر در مرحله ی تحقیق می باشد و همچنان که تکنولوژی های بیشتری معرفی می شوند، دندان پزشکی ساده تر، سریعتر، بهتر و مهمتر از همه به عنوان کاری لذت بخش تر پذیرفته شود. تقریبا 2سال طول کشید تا توربین دندان پزشکی )Air rotor ( همه گیر شود و جانشین نوع شلاقی شود. این زمان 5سال برای کراون های PFM و 25 سال برای ایمپلنت ها طول کشید پس چرا با وجود اینکه امروزهمه ی موارد بالا بطور گسترده و وسیع استفاده می شود با این تفاوت زمانی همه گیر شدند.

بعضی از تکنولوژی های جدید طبیعتا باعث گسیختگی می شوند و می توانند تغییرات سریعی ایجاد کنند. معرفی کراونهای تمام زیرکونیا Brun zir بوسیلهGlide well و دیگران و یا کراونهای)monolithic ( IPS emax CAD press بوسیله ایوکالر بواسطه پذیرش سریع توسط متخصصان از این نوع می باشند.

بررسی صنایع و پیشرفت های تکنولوژیکی گذشته ثابت کرده که برای پذیرش و همگانی شدن استفاده از تکنولوژی )از مرحله پذیرش اولیه تا پذیرش اکثریت اولیه( بیش از 25سال طول می کشد، اگر دندان پزشکی دیجیتال هم اکنون به عنوان دندان پزشکی آینده در نظر گرفته شود آیا 25 سال پیشینه نیاز خواهد داشت. دندان پزشکی در مقایسه با صنایع بزرگ، به عنوان بنگاه های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا و با سرمایه گذاران زیاد، خیلی کوچک است. آنطوریکه بعضی از پیشرفت های تکنولوژیکی در صنایع دیگر گسترش می یابند برای الحاق به دندان پزشکی این روندکندتر است و در نتیجه تمایل کمی برای ورودمنابع مالی لازم برای انتقال موثر و بهبود نتایج در دندان پزشکی وجود دارد. باوجود این اگرچه جدیدترین و بهترین تکنولوژیها در صنایع دیگراستفاده می شود ولی دندان پزشکی امروزه در صف مقدم تکنولوژیهای قابل دسترس صنایع می باشد و اکثر پزشکان باید قسمتی از early majority شوند.

یک بخش مهم از درک آینده تکنولوژی دندانی مرتبط با مشاهده و فهم تکنولوژی ها در دیگر صنایع و اینکه چگونه می توان آن تکنولوژی ها را با دندان پزشکی یکپارچه کرد بستگی دارد.

مزایای دندان پزشکی دیجیتال

هر قسمت از دندان پزشکی دیجیتال در مقایسه با وسایل و یا تکنیک های معمولی دارای مزایایی است البته بعضی از مزایا بخاطر افزایش هزینه یا حساسیت روش کار کاهش یافته باشد. برای مثال اگرچه دیود لیزر برای بیش از یک دهه در دسترس بود ولی پذیرش حداکثری اتفاق نیافتاده بود تا اینکه در سالهای اخیر قیمت لیزرها کاهش و عرضه آن افزایش یافت. نتیجه این کاهش، عرضه تجهیزات ارزان در الکترو سرجری بود. مثال دیگر تصویربرداری داخل دهانی و ساخت ترمیم های غیرمستقیم توسط دندان پزشک که حدود 25 سال است که در دسترس است )Cerec by sirona ( با این حال حتی با وجود رقابت در نوآوری) riving faster E4D بوسیله D4D ( هنوز قیمت بالاست و پذیرش هنوز به early majority نرسیده.

هر مزیت در قسمت دندان پزشکی دیجیتال باید سه ویژگی داشته باشد

  • بهبود اثربخشی در قیمت و زمان
  • افزایش دقت نسبت به روش های قبل
  • میزان بالای پیش بینی نتایج

بعضی از قسمت های دندان پزشکی دیجیتال فاقد یک یا بیشتر از ویژگی های بالا است ولی می تواند بسادگی با تطابق و یکپارچگی با تکنولوژی های صنایع دیگر بهبود یابند و با حذف تکنولوژی های از رده خارج، روش های جدید را جایگزین کرد.

محدودیت های دندانپزشکی دیجیتال

عمده ترین محدودیت دندان پزشکی دیجیتال هزینه است. برای تطابق و جایگزینی تکنولوژی جدید، اغلب سرمایه گذاری زیادی لازم است، بخصوص در مرحله نوآوری ویا تطابق اولیه. باوجود این اگر یک تکنولوژی جدید معیارهای بالا را داشته باشد دارای مزیت می شود و اگر بدرستی اجرا شود باعث بازگشت خوب سرمایه می شود.

یکی از مشکلات معمولی در پذیرش تکنولوژی جدید تمایل کم، گروهی از دندان پزشکان و یا تیم همراه در دریافت آموزش کافی است. بعضی از پزشکان وقتی به تکنولوژی جدید می رسند هرگز دستورالعمل شرکت سازنده را نمی خوانند و به دنبال افزایش مهارت در استفاده بهینه از تکنولوژی نیستند و به همین علت اغلب دارای برگشت کار زیاد و در نتیجه رها سازی آن می باشند. با گذراندن دوره های پایه و پیشرفته می توان از این روند جلوگیری کرد.

اکثر قسمت های دندان پزشکی دیجیتال رشد را تجربه می کنند

در ادامه مقاله، جهت و پیشرفت های ممکن در آینده بطور خلاصه توضیح داده می شود.

توصیه می شود در پذیرش و انضمام تکنولوژی های دندان پزشکی دیجیتال در کار خود به موارد زیر توجه کنید:

  • سطح علاقه شما چقدر است
  • تکنولوژی جدید تا چه حد باعث برانگیختگی، پیشرفت در کار و رضایت در کار شما می شود
  • آیا می تواند باعث بازگشت سرمایه گذاری شما شود
  • آیا تمایل به اختصاص وقت و تالش، برای یادگیری و ادامه پیشرفت در تکنولوژی جدید را دارید

مدیریت ثبت سوابق کار انجام شده برای بیمار و آموزش

بکارگیری کامپیوتر و استفاده مناسب از آن اولین مرحله پذیرش دندان پزشکی دیجیتال است. این مرحله در آمریکا و اکثر کشورهای پیشرفته به مرحله early majority رسیده. آموزش دیجیتالی بیماران بسرعت رشد می کند و در آینده این ً تکنولوژی بصورت روش هایی که قبلا در صنایع دیگر در دسترس بود بصورت ارتباط صوتی با کامپیوتر با استفاده از نرم افزار، ویدئو زنده یا 3D خواهد بود از بین 1000 دندان پزشک 80 درصد آنها مایل به آموزش از طریق Ipad یا تبلت بودند. آموزش با دست ها و یا ترسیم روی کاغذ مربوط به زمان گذشته است.

رادیوگرافی دیجیتال

مهم ترین مزیت ها شامل کاهش دریافت اشعه، کاهش زمان کار، سهولت، ذخیره سازی، سازماندهی و تهیه سریع و با کیفیت عکس می باشد اگرچه در طی 5 تا 8 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه ها نبوده است اما مزیت های آن از هر محدودیتی با ارزش تر است. پیشرفت های جدید شامل سنسورهای بی سیم، تشخیص پوسیدگی، سیستم هوشمند برای تعیین سریع و ساده موقعیت تیوب و سنسور، قابلیت انضمام به تبلت و فعال شدن باصدا می باشد.

پیشرفت های آینده از الگوریتمی بر پایه رادیوگرافی هزاران بیمار استفاده می کند که به دقت پوسیدگی را تشخیص و پیشنهادهایی به دندان پزشک می دهد.

Cone Beam Computed Tomography

T تکنولوژی است که به سرعت رشد کرده و در نتیجه هزینه هایش کاهش یافته؛ افزایش تعداد دندان پزشکان عمومی برای قرار دادن ایمپلنت، کاهش دریافت اشعه نسبت به روش های CT Scan، پذیرش سریع به وسیله دانشگاه ها و متخصصین، تبدیل به رویه استاندارد برای انجام جراحی ها، جای گذاری ایمپلنت، برداشتن مولر سوم و اندودرنتیک شده است.

پیشرفت های آینده شامل کاهش هزینه ها، بهبود نرم افزارهای تشخیص اتوماتیک اندازه گیری و پیشنهاد موقعیت ایمپلنت، و الگوریتم هایی که بطور اتوماتیک عدم قرینگی و ضایعات پاتولوژیکی را جهت آزمایشات آینده به رادیولوژیست گزارش می دهد و طرح درمان سریع به جراحان می دهد.

CAD/ CAM تصویر برداری داخل دهانی

CAD/CAM ً در رشته لابراواتور های دندانی و ساخت دندان قبلا در early majority بود و به زودی به late majority خواهد رسید. تخصصین لابراواتوری دریافته اند چه چیز باعث شده تا دندان پزشکان، CAD/CAM را به کندی به رسمیت بشناسند، این تکنیک سریعتر، اقتصادی تر، قابل پیش بینی، بادوام و دقیق است و اگر یک تیم هماهنگ و وفادار باشند برگشت سرمایه عالی خواهد بود.

دستگاه Cerec حدود 30 سال است که عرضه شده و پیشرفت های اخیر Cerec و E4D ثابت کرده که سیستم CAD/CAM تنها راه برای حرکت به سمت دندان پزشکی دیجیتال است. استراتژی کمپانی ها در بهم پیوستن و اشتراک گذاری تکنولوژی به دندان پزشکان اجازه می دهد کارهای بیشتری را در زمان کوتاه تر انجام دهند.

پیشرفت های آینده در CAD/CAM دندان پزشکان را در ردیف صنایع دیگری که از CAD/CAM استفاده می کنند در جهت قابل پیش بینی بودن نتایج و توجه به تمام متغیرهای غیر اصلی قرار می دهد که نتیجه آن، طراحی اتوماتیک ترمیم ها بر اساس تمام فاکتورهای بیمار مثل وضعیت اسکلتال و کالس قوس دندانی، سن، وضعیت دندان ها، وضعیت Tmj، خروجی دقیق حرکت کندیل نسبت به موقعیت دندان ها و بر اساس زیبایی و ظاهر بیمار خواهد بود.

برای اینکه این پیشرفت ها به وقوع بپیوندد، نیاز به پذیرش و یکپارچگی تکنولوژی با دیگر صنایع و راه هایی برای افزایش سرمایه گذاری جهت حرکت از early adopt به early majority می باشد.

لیزر

دیودهای لیزر یکی از کم هزینه ترین قسمت های دندان پزشکی دیجیتال است که بسرعت پذیرفته شد. همچنان که یکی از ساده ترین ها است، تنها در 2سال گذشته هزینه ی دیودهای لیزر به اندازه ای کاهش یافته است که به سطح early majority رسیده است. مزیت های توقف کامل خونریزی و ساده کردن روش های جراحی مصرف این قسمت را برجسته نموده. علت این گرایش، کوچکی، قابل حمل، بی سیم و پایین بودن قیمت دیودهاست. استفاده در پریودونتیک، اندودونتیک، جراحی، پروتز دندانی و کارهای عمومی مورد توجه دانشگاه ها و متخصصین است. پیشرفت های آینده به سمت یکپارچگی با وسایل کار دندان پزشکی خواهد بود. مثل Led light curing و دوربین های داخل دهانی، همین طور نرم افزارهایی که بدون دخالت دست مراحل پیشرفت کار را کنترل می کنند.

نتیجه

دندان پزشکی دیجیتال از حاشیه خارج شده و اگر آموزش کامل وبدرستی اجرا شود با بازگشت عالی سرمایه، لذت بخش کردن دندان پزشکی و مراقبت بهتر، برای بیمار بهمراه خواهد داشت. دندان پزشکی در ده سال آینده با پذیرش و الحاق قسمتهای جدید شمار را وادار می کند محصولات تکنولوژی مربوطه را با آموزش و تمرینات لازم بدست آورید و این کار را مطبوع کنید.

 

برگرفته از ماهنامه دندانسازان حرفه ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

۷ توصیه غذایی برای داشتن دندان های سالم۷ توصیه غذایی برای داشتن دندان های سالم 

 

۷ توصیه غذایی برای داشتن دندان های سالم

 

برخی از مواد غذایی مانند چای سبز روی دندان ها اثرات مثبتی دارند و به بهبود آن ها کمک می کنند.

برخی از مواد غذایی تاثیر بدی روی دندان ها می گذارند و برخی دیگر نه تنها مضر نیستند، بلکه به بهبود و حفظ سلامت دندان ها، کمک شایانی می کنند که در اینجا به ۷ مورد از آن ها می پردازیم:

 

۱) چای سبز

چای سبز حاوی پلی فنل یک آنتی اکسیدان گیاهی است که از آسیب دندان ها و ایجاد حفره دهانی و بیماری های لثه ای پیشگیری می کند.چای سبز برای رفع بوی بد دهان نیز موثر است و از رشد باکتری هایی که باعث ایجاد این بوی بد می شوند جلوگیری می کند.چای سبز، همچنین دارای مقداری فلوراید است که از خراب شدن مینای دندان جلوگیری می کند.

 

۲) شیر و ماست

شیر و ماست بدون مواد شیرین کننده، برای دندان مفید است. آن ها دارای اسیدیته پایینی هستند، بدین معنا که از تخریب تدریجی دندان که پوسیدگی نام دارد، پیشگیری می کنند.شیر، منبع غنی از کلسیم است که حافظ سلامتی دندان است و همانطور که می دانیم، جزء اصلی و مهم دندان و استخوان است.

 

۳) پنیر

پنیر با کربوهیدرات پایین و کلسیم و فسفات بالا، فواید بسیاری برای دندان دارد.این ماده غذایی، PH دهان را متعادل می کند و به حفظ و بازسازی مینای دندان کمک می کند و با تولید بزاق، باکتری که باعث ایجاد حفره دهانی و بیماری لثه می شود را از بین می برد.

 

۴) میوه جات

میوه های مختلف مانند سیب، توت فرنگی ، مرکبات بخصوص کیوی، حاوی مقادیر فراوانی ویتامین C هستند. این ویتامین به منزله سیمانی است که دیواره سلول ها را محکم نگه می دارد و برای سلامتی بافت لثه از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر بدنتان به حد کافی این ویتامین را دریافت نکند، طبق نظر محققان، شبکه کلاژن در لثه هایتان از هم فرو می پاشد و لثه ها مستعد پذیرش باکتری می شوند که موجب ابتلا به بیماری پریودنتال می گردد.

 

۵) سبزی جات

کدو حلوایی، هویج، سیب زمینی و بروکلی مملو از ویتامین A هستند و برای تشکیل مینای دندان وجود این ویتامین بسیار ضروری است علاوه بر آن سبزی جات ترد، لثه ها را تمیز کرده، باعث تحریک آن ها نیز می شوند.

 

۶) پیاز

این سبزی، دارای ترکیب ضد باکتری قوی، بنام سولفور( گوگرد) است.طبق نظر محققان، بیشترین خاصیت پیاز، زمانی است که به صورت خام و پوست کنده استفاده شود، البته ممکن است خوشمزه نباشد ولی ضامن سلامتی دندان های شما خواهد بود.

 

۷) آب

با نوشیدن آب، کمک می کنیم تا لثه ها مرطوب بمانند و مواد غذایی که لای دندان ها گیر کرده و تجزیه شده و در نهایت باعث بوی بد دهان گشته اند، شسته شده و از بین بروند.

منبع:aftab.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

نسخه بوعلی سینا برای داشتن دندان سالم

چگونه دندان سالمی داشته باشیم؟

هر صورتی با لبخند زیباست؛داشتن دندانهای سالم و سفید همچون مروارید تاثیر بسیار زیادی در زیبایی لبخند دارد.این پیامی است که آگهی های تصویری برای سفید کردن دندان ها سعی می کنند به چشم و گوش و ذهن مخاطب برسانند. 

با توجه به اینکه امروزه تقریبا تمام دندانپزشکی ها خدمات سفید کردن را انجام می دهند، این سوال مطرح می شود که آیا سفید کردن دندان ها آسیبی به دندان نمی زند؟ آیا هزینه سفید کردن دندان و به تعریفی زیبا کردن آنها به هزینه های مادی محدود می  شود و هزینه های دیگری همچون از دست دادن سلامت دندان را روی دست مراجع نمی گذارد؟ دکتر قدیر محمدی، متخصص طب سنتی به این سوالات پاسخ می دهد و البته تاکید می کند سلامت دندان بر سفید بودن آن ارجحیت دارد. 

دندان کاملا سفید، طبیعی نیست

مد می گوید که دندان های بسیار سفید، بسیار زیبا هم هستند اما آیا واقعا ممکن است کسی به طور طبیعی چنین دندان هایی داشته باشد؟ پاسخ منفی است. دندان ها براساس مزاج هر فرد، رنگ خاصی دارند؛ بنابراین اینکه بعضی می گویند هرچه مسواک می  زنم و بهداشت دهان و دندان را رعایت می کنم ولی باز هم دندان هایم زرد هستند، حقیقت دارد. اینکه بعضی بدون سفید کردن مصنوعی دندان های سفید و درخشانی دارند، باز هم حقیقت دارد. مزاج هر کسی رنگ دندانش را تعیین می کند.دندان سالم

دندانهای سالم

* صفراوی ها دندان های سفید متمایل به زرد دارند. 

* دموی ها دندان های سفیدی ندارند و حالتی از زردی یا نوعی تیرگی در دندان های شان به چشم می خورد. 

* سوداوی ها دندان های تیره ولی محکمی دارند که کمتر دچار پوسیدگی می شود. 

* بلغمی ها تنها گروهی هستند که دندان های شان کاملا سفید است.

دندان سالم، دندان سفید

اصرار برای سفید کردن بیش از حد طبیعی دندان ها از راه های طبیعی عملا ممکن نیست حتی اگر مغز دندان را بشکافید، می بینید که کاملا سفید نیست. برای سفید شدن طبیعی دندان روش هایی وجود دارد که اصلی ترین و مهم ترین آنها، تمیزی دهان و دندان است. هیچ کس نمی تواند دندان خراب و پوسیده سفیدی داشته باشد؛ بنابراین اگر می خواهید دندان های تان سفید و درخشان باشند، قبل از هر چیز باید دندان هایی سالم داشته باشید. 

با مراجعه به دندانپزشک اشکالاتی مانند پوسیدگی را برطرف و بعد بهداشت دهان و دندان را به دقت و به شکل مستمر رعایت کنید. اگر دندان های تان سالم باشند و بهداشت روزانه دهان و دندان (شامل مسواک کردن، نخ دندان کشیدن و. . . ) را رعایت کنید، دندان های تان در اوج سفیدی و درخشندگی طبیعی خود خواهند بود. 

سفید کردن دندان باعث زردی آن می شود!

بلیچینگ یا سفید کردن مبالغه آمیز و غیر استاندارد دندان با استفاده از روش هایی انجام می شود که به دندان آسیب می زند. مواد شیمیایی که در سفید کردن دندان به کار می روند، بخشی از سطح دندان را خراب می کنند. به این ترتیب بعد از مدتی نفوذپذیری دندان در برابر مواد رنگی و جرم ها بیشتر می شود و این بار زردی دندان خیلی بیشتر رخ می دهد. تکرار این کار هم هزینه زیادی دارد و هم سلامت دندان را از بین می برد. توصیه اکید این است که به صرف داشتن دندان و لثه سالم و تمیز اکتفا کنید و از چاله به چاه نیفتید!

توصیه های ایمنی برای داشتن دندان های سالم

* هیچ وقت با دندان تان چیزهای سختی مثل فندق و پسته نشکنید. 

* تخمه شکستن اشکالی ایجاد نمی کند ولی اگر در خوردن تخمه هم افراط شود برای دندان مضر خواهد بود. 

* از خوردن خوراکی های سخت که برای شکستن یا خرد کردن شان به فک فشار می آید، پرهیز کنید. در این مورد حتی ته دیگ های سخت و ضخیم هم می تواند به سلامت دندان های تان آسیب بزند. 

* خوراکی هایی که لازم است طولانی و سخت آنها را بجوید برای دندان مضر هستند؛ گوشت نیم پز یا استخوان گوشت از همین قبیل هستند. 

* مواد خوراکی بسیار شیرین، غلیظ و کشدار مثل گز، سوهان، حلوا و خرما را به ندرت مصرف کنید. 

* خوراکی های سرد و گرم را بلافاصله بعد از یکدیگر میل نکنید. بعضی عادت دارند بستنی بخورند و بعد از آن (حتی بدتر) یا همراه با آن چای بنوشند! این کار باعث می شود دندان ها ترک بخورند و دچار پوسیدگی شوند. صبر کنید دندان به دمای طبیعی برسد سپس سراغ خوراکی بعدی بروید. معمولا نیم ساعت تا یک ساعت بین ماده غذایی سرد و گرم باید فاصله بیندازید. 

* بعضی ها برای اینکه چاق نشوند، بعد از خوردن هر وعده غذایی انگشت در حلق می کنند تا آنچه را خورده اند، بالا بیاورند. این کار باعث می شود اسید فراوانی همراه مواد غذایی به حلق و دهان بیاید که باعث پوسیدگی دندان می شود. 

* افرادی که دچار ریفلاکس معده هستند، بهتر است برای حفظ سلامت دندان های شان هم که شده هرچه زودتر درمان شوند چون حالت ترش کردن درواقع برگشت اسید معده به دهان است و باعث پوسیدگی دندان ها می شود. 

* مراقب دندان های خردسالان باشید. به کودکان خوراکی های سفت ندهید. همه می دانند دندان های جلویی کودکان (یا همان دندان های شیری) در هفت سالگی می ریزند. اگر دندان پیش از موعد مقرر در اثر جویدن یا شکستن خوراک سفت بشکند، جوانه دندان آسیب می بیند. 

* افرادی که به پوکی استخوان مبتلا هستند به هیچ وجه نباید خوراکی های سفت را که به جویدن مداوم و سخت نیاز دارند، میل کنند  چون ممکن است دندان شان بشکند.

دندان سالم

 چگونگی داشتن دندان سالم


چند بار در روز مسواک بزنیم؟

تعداد دفعات مسواک زدن را وعده های غذایی تعیین می کند. باقیمانده غذاها از روی دندان و در فضای میان دندان ها باید بعد از صرف غذا تمیز شوند. بعضی ها دو وعده غذا می خورند و بعضی ها سه وعده، بر همین مبنا روزانه دو تا سه بار مسواک زدن دندان ها لازم است؛ البته گفته می شود صبح ها قبل از خوردن غذا هم یک مسواک مختصر یا غرغره کردن، مفید واقع می شود چراکه شب تا صبح اسید و بخارات معده روی لثه و زبان رسوب می کند. همچنین بعد از صرف غذاها و خوراکی هایی که رنگ یا غلظت زیادی دارند، شستن دهان یا غرغره کردن ضروری است. این کار برای کسانی که عادت به نوشیدن قهوه، چای، خوردن شکلات و شیرینی دارند، ضروری است. 

خمیر دندان هم ممکن است باعث پوسیدگی شود! بعضی افراد گلایه می کنند هرچه مسواک می زنند فرقی به حال دندان های شان نمی کند حتی خودشان را با کسانی که کمتر به دندان های شان رسیدگی می کنند، مقایسه می کنند. نتیجه مقایسه این است که هر دو دندان های مان می پوسد! اگر کسی به بهداشت دهان و دندان کاملا رسیدگی می کند ولی نتیجه ای نمی گیرد باید به خمیر دندانش شک کند. 

بعضی خمیردندان ها حاوی موادی هستند که باعث پوسیدگی می شود. ضمن اینکه خمیردندان اگر فاسد شده باشد، نه تنها باعث تمیزی دندان نمی شود بلکه پوسیدگی زودهنگام هم می دهد. برای اینکه دچار چنین مشکلی نشوید، حتی الامکان سعی کنید خمیردندان هایی در اندازه های کوچک تهیه کنید که زود مصرف و تمام می شوند. در نظر داشته باشید هیچ راهی برای تشخیص این مساله وجود ندارد. تنها روش ممکن این است که حسابی به دندان های تان رسیدگی کنید و اگر نتیجه نگرفتید، خمیردندان تان را عوض کنید.

دندان سالم در لثه سالم


دندان های سالم روی لثه های سالم رشد می کنند؛ بنابراین یکی از راه های تامین سلامت و بهداشت دندان، مراقبت از لثه هاست. در  طب سنتی به داروهایی که جهت رفع مشکلات دندان ساخته می شوند، «سنون» گفته می شود. سنون محکم کردن لثه با هدف به دست آوردن سلامت دندان تجویز می شود. افرادی که لثه های ضعیف یا بیماری دارند (مثلا حین مسواک کردن لثه های شان دچار خونریزی می شود) با استفاده از سنون محکم کننده لثه، درمان می شوند. 

نسخه های طبیعی برای سلامت لثه و دندان

* هرکدام از گیاهان کزمازک، سُعد، گل سرخ و سنبل الطیب را به میزان مساوی بکوبید ، الک و با هم خوب مخلوط کنید. سپس آن را با انگشت به حالت مسواک کردن روی دندان ها بکشید. سعی کنید این ماده را نیم ساعت روی دندان های تان نگه دارید و بعد از نیم ساعت خوب آبکشی کنید. 

* گشنیز بو داده را پودر و با مقدار کمی سرکه مخلوط کنید. این محلول را غرغره کنید. می توانید آن را روی لثه های تان هم بکشید. در هر دو حالت باعث استحکام لثه و دندان می شود. 

* دم الاخوین، کزمازک، انزروت، کندر، تباشیر، گل سرخ، گلنار و پوست انار ترش را به مقدار مساوی پودر و با یکدیگر مخلوط کنید. آردی که به دست می آید را به شکل مسواک با انگشت روی دندان بکشید. 

* نصف استکان سماق را بجوشانید و خوب صاف کرده و بعد آن را با گلاب مخلوط کنید. محلول به دست آمده را غرغره کنید. 

سنون محکم کردن لثه و جرمگیری دندان:سنون علاوه بر مستحکم کردن لثه می تواند تا حد نسبتا خوبی جرم دندان ها را هم بگیرد و باعث سفیدی و درخشندگی شان شود. 

* شش مثقال از عاقرقرحا، وج، کزمازک و سُعد را با سه مثقال از پوست انار، مازوی سبز، کندر، گلنار، گل سرخ و چهار مثقال از ریشه سوسن کبود و نشاسته کتیرا و گشنیز خشک بو داده پودر و مخلوط کنید. حدود دو مثقال از ترکیب کف دریا و سنگ نمک را به مواد  اضافه کنید. محصول نهایی را به شکل مسواک با انگشت روی دندان ها یا لثه بکشید.

دندان سالم

نسخه بوعلی سینا برای داشتن دندان سالمhttp://namnak.com
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی

اصطلاحات دندان سازی و دندان پزشکی

پاکت، پاکت پریو. 
در حالت پیشرفته بیماری لثه، شیار طبیعی لثه اطراف دندان که باید بین صفر تا یک میلی متر عمق داشته باشد، عمیق می شود. این عمیق شدن نشانه تخریب اتصال بین لثه و دندان و در مراحل پیشرفته تر، در اثر تخریب استخوان اطراف دندان است. با اندازه گیری عمق این شیار یا پاکت، همچنین میزان خونریزی احتمالی آن، دندان پزشک یا متخصص لثه به میزان مشکل پی می برد. در حالتی که عمق این شیار در اثر ژنژیویت افزایش یافته باشد، به آن پاکت کاذب می گویند که در اثر التهاب لثه و غیرواقعی است که در این صورت با جرم گیری و رعایت بهداشت برطرف می گردد. درمان پاکت لثه ای جراحی لثه است.

 


ایمپلنت(Implant)

 

ایمپلنت دندانی یک پیچ است که به عنوان ریشه‌ی دندان توسط یک متخصص، درون فک شما قرار داده می‌شود. از نظر زیبایی نیز ایمپلنت همانند دندان‌های طبیعی شما خواهد بود.

انواع ایمپلنت : ۱- زیرکونیا ۲- تیتانیوم


 آپیسکتومی (Apicoectomy)

 

ap2

    قطع نوک ریشه ی دندان.


 آپکس(Apex

 

apex

انتهای بخش مخروطی دندان را اپکس می نامند.


 آمالگام ( Amalgam ) 

 

amalgam

آمالگام، ماده پرکننده ایده‌آلی در دندانپزشکی است؛ و مرکب از ۵۰ درصد جیوه ۳۴٫۵ درصد نقره ، ۹% قلع ، ۶%

مس و ۰٫۵% روی است. آمالگام آلیاژی است که دو فلز اصلی تشکیل دهنده آن جیوه و نقره هستند. عناصر دیگر مانند قلع و مس هم برای ایجاد بعضی خواص به این ترکیب اضافه شده‌اند. آمالگام قبل از ترکیب شدن برای آلیاژ به صورت دو قسمت پودر و مایع وجود دارد. قسمت پودری آن شامل نقره، مس و مقداری قلع است و قسمت مایع نیز از فلز مایع جیوه تشکیل شده است. در مطب دندان‌پزشکی ابتدا دندان‌پزشک، قسمت‌های پوسیده دندان را تراش داده و دندان را به شکل مناسبی برای پذیرش ماده ترمیمی آمالگام آماده می‌کند. سپس پودر و مایع آمالگام با هم مخلوط شده،‌ترکیبی با قوام خمیری ایجاد می‌کند. که این قوام خمیری حدود ۲ تا ۳ دقیقه به دندان‌پزشک فرصت می‌دهد تا آمالگام را درون حفره دندان قرار داده و شکل مناسب را برای آن ایجاد کند. پس از این زمان،‌آمالگام شروع به سفت شدن می‌کند و آلیاژ بسیار مستحکمی از خود به جای می‌گذارد.


   آنالژزی ( Analgesia )   

 

anaji

بی‌حسی، تخفیف درد
عدم حس درد بدون از دست رفتن هشیاری.


 اباتمنت(Abutment)

 

abanet

          

ایمپلنت دندانی از دو جز اصلی ساخته شده‌است. -۱فیکسچر. ۲- اباتمنت. به جای دندانی که از دست داده‌اید ابتدا فیکسچر در داخل استخوان فک شما کار گذاشته می‌شود و سپس بر روی آن اباتمنت همراه با روکش ساخته شده قرار می‌گیرد.


 افت (aphthous ulcers)

 

aft

یک بیماری شایع در دهان است که ضایعات دردناک نکروتیک در مخاط دهان، زبان و لثه به بار می آورد

علت: زمینه ارثی، استرس، اختلالات ایمونولوژیک عوامل هورمونی، کمبودهای تغذیه‌ای و نقایص خونی، سیگار و حساسیتهای غذایی.

درمان: به دو دلیل این بیماری درمان میشود از جمله:

۱ – کاستن از درد و التهاب و استرس

۲ – جلوگیری از اضافه شدن عفونت ثانویه به آن


 آبسه (Abscess)

 

abse

تورم چرکی لثه یا سایر مخاط های دهان تجمع چرک زیر مخاط، که معمولا ناشی از عفونت است.

آبسه پریودنتال: عفونتی که در پاکت لثه (اطراف دندان) ایجاد شود، که می تواند باعث نابودی بافت نرم و استخوان حمایت کننده ی دندان شود. 

 درمان: از طریق شکافتن لثه و یا کشیدن دندان (در صورتیکه راهی برای حفظ آن وجود نداشته باشد).چرک را خارج می‌سازد. هر دو روش تحت بیحسی انجام میشوند.
برای ریشه کنی عفونت، دکتر یا دندانپزشک یک دور آنتی بیوتیک را تجویز می‌کند. ممکن است یک دهان شویه نیز برای مصرف سه یا چهار بار در روز تا بهبودی زخم توصیه نماید.


 آسپتیک (Asepsis)

 

روش‌هایی که در شرایط استریل (فرایندی است که میکروارگانیسمها و عوامل انتقال دهنده آنها از جمله قارچ، باکتری، اسپور باکتری و ویروس را از سطح اجسام از بین می‌برد(  انجام گردد.شامل تکنیک های پزشکی و آزمایشگاهی، این روش ها میتواند شامل استریل سازی توسط شعله مستقیم و گرما باشد.بزرگترین و بهترین نمونه از تکنیک های آسپتیک(تکنیک عاری از عفونت) را میتوان در اتاق های عمل مشاهده نمود.


  استخوان آلوئول  (Alveolar bone)      

 

استخوان آلوئول    

قسمتی از استخوان فک که ریشه دندان ا در آن مستقر شده است.


  آنتریور ( Anterior)    

 

anteriio       

در دندانپزشکی، اصطلاح دندان های قدامی معمولا به عنوان یک گروه متمایز اشاره دارد. در حالت کلی، می توان گفت که دندان های قدامی برای گاز گرفتن (بریدن غذا به تکه های جویدنی( در حالی که دندان های خلفی برای جویدن مواد غذایی طراحی شده است.دندان های قدامی ذاتا بیشتر از دندان های خلفی قابل دسترس.هستند گاهی اوقات این عامل در بهداشت دهان و دندان و انتخاب درمان های دندانپزشکی تاثیرگذار است.


 آنستزی ( Anesthesia )    

 

anteriji      

هوش بری، بیهوشی, انستزی
این عمل می تواند به صورت لوکال (ناحیه ای، محدود) یا جنرال (عمومی) انجام شود. در حالت ناحیه ای، هشیاری مریض حفظ می شود، اما درد کاملا از بین می رود.

بیهوشی عمومی: سطح عمیقی از بیهوشی که بیمار نه درد را احساس می کند و نه متوجه اتفاقات اطراف خود می شود.


  کراس بایت ( Cross-bite )        

 

کراس بایت

 کراس بایت یا بایت معکوس، نوعی از ناهنجاری اکلوژن (برهمایی دندانی) است که یک یا چند دندان یا کل فک به صورت معکوس بسته می شود، یعنی به جای این که فک بالا جلوتر از پایین باشد (اوربایت طبیعی)، در ناحیه ای که دچار کراس بایت است، فک پایین جلوتر از بالا قرار دارد.

معمولا ادامه کراس بایت دندانی باعث مشکلات مختلفی برای شخص می شود که از یک سایش دندانی ساده تا مشکلات پریودنتال (لثه و بافت های اطراف دندان) و همچنین ناهنجاری های اسکلت فکی می تواند ایجاد شود و در موارد فراوانی نیز به مفصل فکی صدمه وارد شود. البته مواردی هم هست که به دلیل تطابق (آداپتاسیون) درازمدتی که در شخص ایجاد شده، متخصص ارتدنسی توصیه می کند که هیچ درمانی برای شخص انجام نشود. 


 کامپوزیت ( Composite)

 

کامپوزیت

کامپوزیت, کامپوزایت, ترمیم رنگ دندان, ترمیم همرنگ دندان, مواد ترمیمی سفید

مواد دندانی  که در دندان پزشکی برای ترمیم تاج و یا چسباندن استفاده می شود.

 مواد ترمیمی رنگ دندان در دندان پزشکی زیبایی که برای پر کردگی دندان ها به کار می رود و از ترکیب قسمت های متمایز و جداگانه ساخته می شود مثل رزین و ذرات کوارتز.

نوعی از مواد دندانی مخصوص پرکردن دندان است که ابتدا تنها برای دندان های قدامی (جلویی) به کار می رفت تا هم رنگ دندان باشد اما هم اکنون انواع مختلفی از آن برای همه نواحی دندانی -از جمله انواع مخصوص دندان های خلفی (عقبی)_ ارائه شده است.

اتصال مواد کامپوزیتی به دندان، «باندینگ» خوانده می شود.

کامپوزیت های ترمیمی دندان، می توانند از نوع خودسفت شونده یا سلف کیور (Self Cure) باشند یا با نورسفت شونده یا لایت کیور (Light Cure). انواع سلف کیور امروزه کمتر کاربرد دارند و لایت کیورها به دلیل استحکام و دوام بیشتر، معمول هستند.

برخی به نادرست به کامپوزیت های لایت کیور، مواد ترمیمی لیزری می گویند. نور مورد استفاده برای کیور (سفت کردن) کامپوزیت، به هیچ عنوان «لیزر» نیست بلکه نور معمولی است که برای قابل مشاهده بودن هنگام ترمیم دندان، آن را با فیلترهایی به رنگ آبی یا نارنجی در می آورند.

در انگلیسی به معنی مخلوط و چیز مرکب است.

با هدف به دست آوردن کیفیت متوسط از خواص هر یک از اجزاء و برای حصول خواص بینابینی، در دندان پزشکی از حدود سال ۱۹۶۰ ترکیباتی از چهار جزء:

Organic Polymer Matrix ماتریکس پلیمری آلی

Inorganic Filler Particles اجزاء فیلری غیر آلی

Coupling agent عامل اتصال

Initiator-accelerator System سیستم محرک آغازین

ایجاد شد که با توسعه آنها خصوصیات مختلف ترکیبات آکریلیک قدیمی بهبود یافت.


 بلیچینگ ( Bleaching )

 

بلیچینگ                                     

دندان‌ها به مرور زمان و با گذشت سن دچار تغییر رنگ می‌شوند.این تغییر رنگ در اثر تغییرمواد معدنی مینا وعاج صورت می‌گیرد به این معنی که تخلخل مینا به مرور کم می‌شود وشفافیت خود را از دست می‌دهد پروسه ای که طی آن با استفاده از مواد اکسید کننده شمیایی دندان های طبیعی تغییر رنگ یافته، سفید می شوند( طی این روند رنگ دندانها نسبت حالت اولیه روشن تر می شود).جنس دندان از عوامل تعیین کننده در میزان سفید شدن دندان است.بر اساس اینکه، سفید کردن دندان در مطب انجام شود و یا در خانه، به دو صورت home bleach و office bleach نامگذاری می شود و شیوه آنها نیز متفاوت است.


  ابریژن ( Abrasion )     

 

absreijen                        

   خراش, سایش, ساییدگی, فرسایش, ساییدگی, ابریژن.
سایش و از بین رفتن ساختمان دندان در اثر نیروهای خارجی (جز جویدن) مثل نگه داشتن چیزی بین دندان ها، مسواک زدن نادرست، استفاده نادرست از خلال دندان و همچنین درآوردن و جاگذاری مکرر دستگاه های دهانی.

تفاوت اتریشن با ابریژن: تخریب دندان در ابریژن (بر خلاف اتریشن که با ضربه انجام می شود)، با مالش، سایش واصطکاک اتفاق می افتد (مانند مالیدن سنباده به یک جسم).

ساییدگی و فرسایش دندان به وسیله ی فشار غیر از جویدن; مثل نگهداشتن لوازم در بین دندانها، مسواک زدن نادرست، استفاده از مواد ساینده، دندان قروچه یا بروکسیسم و علل مختلف دیگر


استئوماتیت ( Stomatitis ) 

 

ESTOMAK                

      استوماتیت به معنی التهاب دهان است که ممکن است فراگیر باشد (مخاط دهان، لب ها، زبان و کام را درگیر کند) یا از نوع استوماتیت آفتی باشد. البته شایع ترین التهاب دهانی، استوماتیت آفتی است انواع دیگر استوماتیت، معمولا بعد از رادیوتراپی در داخل دهان ایجاد می شوند. در افرادی که مشکلات بدخیمی سر و گردن دارند و تحت رادیوتراپی هستند، بعد از مدتی مخاط دهان دچار سوزش، زخم و قرمزی می شود که می تواند عوارض بدی به جای بگذارد. نوع سوم استوماتیت که می توان در این طبقه بندی به آن اشاره کرد، استوماتیتی است که ناشی از ویروس ها از جمله ویروس تبخال به نام هرپتی فرم است و معمولا در بچه ها و گاه در بزرگسالان اتفاق می افتد.

علل: عفونت،تروما،خشکی، تحریک‌کننده‌ها، عوامل سمی، حساسیت، بیماری‌های خودایمنی، کمبود ویتامین،کم خونی

علایم: التهاب دهان، قرمزی و خونریزی، درد خفیف تا شدید، زخم‌های دهان، تنفس بدبو،استوماتیت ممکن است با بی‌اشتهایی، خستگی، تب و تحریک‌پذیری همراه باشد.


 اکلوژن ( Occlusal ) 

 

egojen     

رابطه دندانها در هنگام قرار گرفتن روی هم.


 انسیزال ( Incisal )    

 

انسیزال     

لبه تیز دندان های قدامی و یا به سمت لبه دندان های جلو و معمولا بیشتر از همه دندانها در دهانقابل مشاهده است.


اکلوزال ( Occlusal )     

 

EGO       

                          

 مقصود از اکلوزال طبیعی عبارتست از یک رابطه نرمال بین سطح جونده دندان های بالا و پایینی یا به عبارت دیگر رابطه ای است که دندان ها یک فک با دندان های فک مقابل هنگامیکه فک ها کاملا بسته هستند ایجاد می کنند.


 اف آرسی ( FRC )            

                  

        frc-

اف آرسی، اف ارسی،  کامپوزیت های تقویت شده با فایبر، پلیمرهای تقویت شده با الیاف.

از این روش برای ساخت بریج (پروتز دندانی ثابت) با هزینه کمتر و سرعت بیشتر استفاده می شود و فیبرهای تقویت کننده به همراه مواد ترمیمی رنگ دندان، به جای فلز به کار می رود.


اوربایت (Overbite)         

     

       هم پوشانی عمودی دندان   

هم پوشانی عمودی دندانهای پیش بالا و پایین در هنگام بسته بودن فکین، این فاصله در حالت نرمال باید ۱ میلی متر باشد.


 اورجت (Overjet)   

 

اورجت

میزان هم پوشانی افقی دندان ها وقتی که دندان های دو فک روی هم و بسته باشند.
به طور طبیعی باید دندان های بالا حدود یک میلی متر جلوتر از دندان های پایین باشند: اورجت = یک میلی متر
اگر اور جت خیلی بیشتر از یک میلی متر باشد، احتمال نیاز به درمان مطرح می شود.


 اورهنگ ( Overhang )    

 

ORANG    

اضافه ماده پرکردگی ترمیمی که فراتر از لبه دندان می رود را اورهنگ گویند. ماده ترمیمی باید در لبه دندان تمام شود.در حقیقت نوعی بزرگ شدن سایز دندان است که باعث ایجاد مشکلاتی برای شخص می شود در صورت وجود ناحیه تجمع غیرطبیعی غذا در زیر ناحیه اورهنگ، به آن فود ایمپکشن یا گیر غذایی گفته می شود.

درصد بالای فراوانی پوسیدگی ثانویه، نشانه اهمیت تراش درست حفره، انتخاب ماده بهینه و کاربرد دقیق ماده ترمیمی در جلوگیری از ایجاد پوسیدگی ثانویه است.


 اوردنچر ( Overdenture )         

 

ORDENCHER      

یک پروتز متحرک است که روی تعداد کمی دندان طبیعی باقیمانده تطابق می‌یابد. دندانهای باقیمانده برای تأمین ثبات پروتز باید آماده شده و تراش داده شوند. دندانپزشک تشخیص می‌دهد که آیا اوردنچر مناسب شما می‌باشد یا خیر.

اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت دارای پایه هائی در داخل دهان بیمار و دارای قطعاتی برروی دست دندان بیمار می باشند.  باید توجه داشت که پایه های اوردنچر درداخل دهان باید با دقت با استفاده از خمیر دندان حاوی مواد ساینده کم مسواک زده شود. زیرا سبب سایش دندانهای دنچر (دست دندان) می شود.


 استخوان آلوئول (Alveolar bone )

 

            Untitled-1

حفره ای که ریشه ی دندان در آن قرار گرفته است آلوئول گویند.


اتریشن ( Attrition )       

                

         اتریش    

خراش, سایش, ساییدگی, فرسایش, ساییدگی, ابریژن.

سایش و از بین رفتن ساختمان دندان در اثر نیروهای خارجی (جز جویدن) مثل نگه داشتن چیزی بین دندان ها، مسواک زدن نادرست، استفاده نادرست از خلال دندان و همچنین درآوردن و جاگذاری مکرر دستگاه های دهانی.

تفاوت اتریشن با ابریژن: تخریب دندان در ابریژن (بر خلاف اتریشن که با ضربه انجام می شود)، با مالش، سایش و اصطکاک اتفاق می افتد (مانند مالیدن سنباده به یک جسم)

ساییدگی و فرسایش دندان به وسیله ی فشار غیر از جویدن; مثل نگهداشتن لوازم در بین دندانها، مسواک زدن نادرست، استفاده از مواد ساینده، دندان قروچه یا بروکسیسم و علل مختلف دیگر.


 

اروژن (Erosion) 

 

       اروژن                

از دست رفتن مینای دندان در اثر اسید را گویند. مینای دندان بافت سختی است که عاج دندان را محافظت می نماید و در صورت فرسایش و از بین رفتن عاج حساس نمایان شده و دندان در برابر تحریکات بیرونی حساس می گردد هر زمانی که غذایی اسیدی می خوریم ، مینای دندان هایمان برای مدتی کوتاه نرم می شوند و مقداری از مواد معدنی خود را از دست می دهند ، بزاق دهان در اثر یک مکانیسم طبیعی این مینای آسیب دیده را باز سازی می کند . در صورتیکه استفاده از مواد غذایی اسیدی مکرر باشد و بزاق فرصت بازسازی مجدد مینای دندان را نداشته نیابد ، فرسایش و از بین رفتن مینا اتفاق می افتد .


 

انکیلوز ( Ankylosis ) 

                  

        انکیلوز

در دندانهای فک جوش سمان یا عاج دندان به استخوان فکی اطراف خود به دنبال از بین رفتن بافتهای نگهدارنده لثه‏ای ما بین خود و استخوان می‏چسبد. در داخل قوس دندانی، بیشتر آسیاهای بزرگ در گیر می‏شوند. در کل هر دندانی بعد از تروما ممکن است دچار این حالت گردد. علت واقعی انکیلوز (فک جوش شدن دندان) ناشناخته است.این دندانها از دندان های مجاور کوتاه تر دیده می شوند همچنین زمانی که تحلیل فیزیولوژیک ریشه دندانهای شیری متوقف شده یا کاهش یابد نیز ایجاد می‏شود. ترومای حاد یا مزمن به دلیل التهاب و تخریبی که در بافت نگهدارنده دندان ایجاد می‏کند باعث فک جوش شدن دندان می‏شود.

 تهیه کننده: مهدی محمدی


http://dandansazi.blogfa.com/

rosedental.ir دندانپزشکی رز
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نوید غیاثی