15 سال سابقه کار در رشته دندان سازی 

5 سال فعالیت با سمت مربی آموزشی در دانشکده دندان پزشکی 

فارغ التحصیل از دانشکده دندان پزشکی


دارای مجوز تاسیس



تماس با ما


33675422 -021


475 1899 0912


ادرس : تهران - خیابان پیروزی